o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

ตุ๋น ศิษย์ราชา

ชื่อ – นามสกุล  : ภคพล  รัตนโภชน์

ชื่อเล่น : ตุ๋น

อายุ : 25  ปี

ประวัติการศึกษา :

อาชีพ  :

ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : ตุ๋น ศิษย์ราชา

ปัจจุบันสังกัดทีม  : Rajamax ราชาแม็ก

ประสพการณ์แข่งขันดริฟ : 1  เดือน

ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น :

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : เพชร

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ  : พี่หนึง  พี่โมส  เพชร

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : Nissan Cefiro A31 เครื่อง 1JZ-GTE

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ :

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ:

เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟ : ขอหาประสบการณ์ก่อนครับ

Comments are closed.