o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

เต้ / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

ชื่อ นามสกุล นาย วรยศ  สุวรรณวงศ์

ชื่อเล่น เต้

อายุ 27 ปี

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อาชีพ กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา U-MDC

ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน เต้ คลองเรียน

ปัจจุบันสังกัดทีม สังกัดทีม คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

สปอนเซอร์  อู่ไก่, Roadstone, P&P Super Wheel, แลคตาซอย, AEO Motorsports ,

Beltenick Thailand, KT MOTOR ,สงขลา อะควาเรี่ยม, อาหลั่ยยนต์ สาย1 หาดใหญ่

ประสบการณ์แข่งขันดริฟท์ 11 เดือน

ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น 6 ปี

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน

……ด้วยความที่มีความรักทางด้านรถยนต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยเริ่มจากการแข่งขันรถยนต์ประเภททางตรง และต่อมาก็ได้มีการจัดการแข่งขันGymkhana ก็ได้ร่วมทำการแข่งขัน และได้พัฒนาตนเองในการลองหัดดริ๊ฟเบื้องต้นโดยการหัดโดนัทและเลขแปด เพราะเนื่องจากตอนนั้นสถานที่ไม่มีความกว้างพอ ต่อมาเมื่อทางสงขลา อะควาเรี่ยมได้มีการขยายพื้นที่ให้กว้างมากขึ้น ก็ทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้มากกว่าเดิม จนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม2553 ได้มีการจัดการแข่งขันดริ๊ฟขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคใต้ ในรายการM-Max และก็ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ได้แข่งขันดริ๊ฟ หลังจากการแข่งขัน ก็ทำให้ตนเองได้ชอบมากขึ้น ด้วยเสน่ห์ของการดริฟท์นั่นเอง….

(ขอขอบคุณ แสงเจริญคอนกรีตมิกซ์ , สงขลา อะควาเรี่ยม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกซ้อม)

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ คุณบุ้ง แลตตาซอย

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน Nissan Cefiro A31 1JZ  (อู่ไก่ทั้งคัน)

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟท์ ไม่มีครับ

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ ชนะเลิศถ้วยประจำปี อันดับที่ 1  รายการ S.M.C  Gymkhana Class A  ชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันรถยนต์ทางตรง 402เมตร รุ่น 1JZ เทอร์โบเดิม

เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟท์ เป้าหมายสูงสุดในการดริ๊ฟ ก็คือ การได้ยืนรับถ้วยรางวัลบนโพเดี่ยม

เป้าหมายในปีนี้คือ พัฒนาฝีมือตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างสมประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขัน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ การที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น จากการที่เราได้มาเล่นรถดริฟท์

Comments are closed.