o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

Nos KN Garage Hadhai

ชื่อ – นามสกุล นาย ธนพล  จันทรวิวัฒน์

ชื่อเล่น NOS

อายุ 24

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี

อาชีพ รับราชการ

ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน NOS

ปัจจุบันสังกัดทีม NOS   KN  Garage HADYAI

ประสพการณ์แข่งขันดริฟ 5  เดือน

ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น 1  ปี  (จิมคาน่า)

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟ ชอบกีฬาเกี่ยวกับความเร็วทุกประเภท

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ –  พี่โอ๊ต RED BULL,และเพื่อนๆที่ร่วมแข่งขัน

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน NISSAN 200SX    เครื่อง 2JZ GTE  TURBO  HKS T04Z  ช่วงล่าง เป็นของ  SKYLINE  เบรคหน้า  4  พอร์ท   หลัง  2  พอร์ท  2 คู่  โช๊ค  DG 5

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ
GHYAKANA  2010 รายการ  S.M.C.  GHYMKANA   ณ  สงขลาอแควเรี่ยม  จ.สงขลา
ชนะเลิศอันดับ  1  รุ่นขับหน้า  class B   รถที่ใช้   TOYOTA   ALTIS  2009
รายการ  S.M.C.  GHYMKANA  เก็บคะแนนชิงแชมป์ภาคใต้  ครั้งที่  2
ได้รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  4  รุ่นขับหลัง  class B  ใช้รถ  NISSAN  CEFIRO   A31
รายการ  S.M.C.  GHYMKANA  เก็บคะแนนชิงแชมป์ภาคใต้  ครั้งที่  4
ได้รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  1  รุ่นขับหลัง  class A  ใช้รถ  NISSAN   200 SX
รองชนะเลิศอันดับ  1  รุ่นขับหน้า  class B   รถที่ใช้ TOYOTA  STARLET  EP 71


เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟ
ตั้งใจจะพยายามเข้ารอบให้ถึงรอบลึกที่สุด

Comments are closed.