o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

หนึ่งราชาแม็ก/Hankook

ชื่อ – นามสกุล ชัยยศ ชัยยศบูรณะ

ชื่อเล่น หนึ่ง
อายุ
38
ประวัติการศึกษา
อาชีพ
ค้าขาย
ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน
หนึ่งราชาแม็ก
ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์)
Hankook

ประสพการณ์แข่งขันดริฟ
– 8ปี

ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น
-1 ปี

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน
– เห็น ป๊อป ง้วน จั้ม ขับโชว์ที่มาเลเซีย

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ
– Pop p-Style, ง้วน สาระแน

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน
– Nissan Cefiro 1J

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ
– อันดับ1Vientiane Drift 2008,อันดับ2 Mmax Slide Night, Mmax2 สิงหาคม 2009 อันดับ3 ,อันดับ2 Mmax
สนามที่1 ประตูน้ำขอนแก่น2010,อันดับ3 17-18 July 2010 Goodyear Drift, อันดับ2 สนาม5-6 Goodyear 2010
Drift ,อันดับ3 สนาม6-7 Goodyear 2010 Drift, อันดับ3 Formura Drift Asean series 2010

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ

เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟ
– Top3

Comments are closed.