Drift Competition

Murata Federal Tires @ DC 2011 Pattaya

นักดริฟท์แดนปลาดิบที่ร่วมแข่งขันในประเทศไทยมาหลายปีและปีล่าสุดนี้ด้วยการสนับสนุนจาก Sahayont และยาง Federal พร้อมรถคู่ใจคันใหม่ BMW E 36  Mr. Murata ด้วยสไตล์นักดริฟท์ญี่ปุ่นเรื่องลีลาการดริฟท์นี่ไม่ต้องพูดถึง อีกทั้ง Murata ยังเป็นผู้ทำช่วงล่างเองอีกทำให้เจ้า E 36 โชว์ลีลาได้มันส์ถึงใจ สนามนี้พลาดท่ารถเกิดอุบัติที่เอเป็คแรกซึ่งเป็นเอเป็คท้ายทำให้รถเสียหาย แต่ก็สามารถซ่อมกลับมาแข่งขันต่อได้แต่ก็มาตกในรอบ 16 คันไปเสียก่อน ลองมาดูลีลาของ Murata ในการแข่งขัน Drift Competition 2011 Presented By mmax กันครับ

Comments are closed.