o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

มิลค์ / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

ชื่อ นามสกุล นาย สุรชัย    สหัสนฤภัยพงษ์

ชื่อเล่น มิลค์

อายุ 33 ปี

ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (เต็นท์รถมือสอง หาดใหญ่ KT Motor)

ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน มิลค์ คลองเรียน

ปัจจุบันสังกัดทีม สังกัดทีม คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

สปอนเซอร์….อู่ไก่, Roadstone, P&P Super Wheel, แลคตาซอย, AEO Motorsports ,

Beltenick Thailand, KT MOTOR ,สงขลา อะควาเรี่ยม

ประสบการณ์แข่งขันดริฟ 11 เดือน (แข่งครั้งแรกสิงหาคม 2553)

ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น 1 ปี 3 เดือน

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟท์ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน

……ชอบลักษณะการเคลื่อนที่ของรถดริฟท์ เพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและศิลปะความสวยงามในขณะขับ

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟท์ คุณบุ้ง แลตตาซอย , น้องเต้ คลองเรียน

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน Nissan Cefiro A31….2 JZ + Nos  (อู่ไก่ทั้งคัน)

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟท์……ไม่มีครับ……

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ ชนะเลิศถ้วยประจำปี อันดับที่ 1 รายการ S.M.C  Gymkhana Class B

เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟท์ การได้ยืนบนโพเดียมสักครั้งในปีนี้

Comments are closed.