o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

Ju Red bull / Red Bull Drift Team Thailand

ชื่อ สมชาย อรุณรุ่ง
ชื่อเล่น
จุ๊
อายุ

การศึกษา
อาชีพ
บริการ
ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน
Ju Red bull
ปัจจุบันสังกัดทีม
– Red Bull Drift Team Thailand

ประสพการณ์แข่งขันดริฟ
-9ปี

ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – ปี

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ
-ชักชวนโดย Pop P-Style ชวนมาขับเล่นสนุก ๆ ที่ BRC(Bangkok Racing Curcuit)

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ
-แนะนำโดย POP P-Style + ศึกษาจาก VCD Option ประมาณ 50 แผ่น

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน
-เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย BMW E36 เครื่องยนต์ 2 JZ GTE 580HP +
Nitrous Oxide + Turbo GT45 + Cam 272/280 +Fcon 3.0 เปิดรอบเครื่องยนต์ 10,000/Rpm

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ
-แชมป์ ประจำปี 2006 (Drift God 2006 Mmax Speed Party)

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ

เป้าหมายในปีนี้/หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟ
-เก็บถ้วยเพื่อจะรวบรวมไปบริจาคให้มากที่สุด

Comments are closed.