o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

Golf Injection/Injection

ชื่อ – นามสกุล กรกฎ กมลพิลาส
ชื่อเล่น Golf
อายุ 31
ประวัติการศึกษา ปริณญาตรี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Golf Injection

ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์)
– Injection

ประสพการณ์แข่งขันดริฟ
– 4  ปี

ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน
– Pond & Pay Injection

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ
– Pond & Pay Injection

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย
– Nissan cefiro A31 RB25 DET Turbo TD06 25G Sard 850cc Power FC

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ
– อันดับที่ 3 ClassB Mmax Speed Party

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ดริฟ
– Drag Bracket & Open

เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟ

Comments are closed.