o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

Eak / Roadstone

ชื่อ – นามสกุล  : เอกรักษ์  ศักดิ์ศรีสุวรรณ

ชื่อเล่น : เอก

อายุ : 26  ปี

ประวัติการศึกษา :

อาชีพ  : ค้าขาย

ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : เอก โรสโตน

ปัจจุบันสังกัดทีม  : เอกการยางโรสโตน (Roadstone)

ประสพการณ์แข่งขันดริฟ  : 6  เดือน

ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น :

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : 1 Rajamax

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ  : 1 Rajamax

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : Nissan Cefiro A31 เครื่อง 1JZ-GTE

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ :

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ:

เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟ : ขอผ่านรอบควอลิฟายครับ

Comments are closed.