o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

AEK / BIG CAR Hyper Garage

AEK / BIG CAR Hyper Garage

ชื่อ – นามสกุล  : สุชาติ  ดาทอง ชื่อเล่น : เอก อายุ : 28 ปี ประวัติการศึกษา : – อาชีพ  : อู่ Hyper Garage ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : Aek Hyper Garage ปัจจุบันสังกัดทีม  : Bigcar Hyper garage ประสพการณ์แข่งขันดริฟ : 1  ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น : – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : ต๋อง  Redbull ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ :ต๋อง Redbull รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : […]

S Goodyear

S Goodyear

ชื่อ – นามสกุล  : ชนัฐพล  เกิดเปี่ยม ชื่อเล่น : เอส อายุ : 17  ปี ประวัติการศึกษา : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีพ  : – ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : S Goodyear ปัจจุบันสังกัดทีม  : Goodyear Drift Team ประสพการณ์แข่งขันดริฟ : 2   ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น : – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : คุณพ่อเป็นนักแข่งรถ แล้วรู้สึกว่าชอบเวลาที่ไปดูพ่อแข่ง ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ  : 1 Rajamax, Mose X-Shop, Karn […]

ตุ๋น ศิษย์ราชา

ชื่อ – นามสกุล  : ภคพล  รัตนโภชน์ ชื่อเล่น : ตุ๋น อายุ : 25  ปี ประวัติการศึกษา : – อาชีพ  : – ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : ตุ๋น ศิษย์ราชา ปัจจุบันสังกัดทีม  : Rajamax ราชาแม็ก ประสพการณ์แข่งขันดริฟ : 1  เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น : – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : เพชร ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ  : พี่หนึง  พี่โมส  เพชร รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : Nissan Cefiro A31 […]

Eak / Roadstone

Eak / Roadstone

ชื่อ – นามสกุล  : เอกรักษ์  ศักดิ์ศรีสุวรรณ ชื่อเล่น : เอก อายุ : 26  ปี ประวัติการศึกษา : – อาชีพ  : ค้าขาย ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : เอก โรสโตน ปัจจุบันสังกัดทีม  : เอกการยางโรสโตน (Roadstone) ประสพการณ์แข่งขันดริฟ  : 6  เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น : – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : 1 Rajamax ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ  : 1 Rajamax รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : Nissan Cefiro A31 […]