o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

Pay Injection/Achilles Injection

Pay Injection/Achilles Injection

ชื่อ – นามสกุล กนพิชิต โตยิ่งเจริญ konpichit toyingcharoen ชื่อเล่น เป้ อายุ 30 ประวัติการศึกษา ปริณญาตรี อาชีพ ธุรกิจ ส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Pay Injection ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Achilles Injection ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 5 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – pond injection ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – pond injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – nissan […]

PEAW_INJECTION/INJECTION TEAM VEE RUBBER

PEAW_INJECTION/INJECTION TEAM VEE RUBBER

ชื่อ – นามสกุล ธีระฉัตร บรรจงอักษร ชื่อเล่น เปียว อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน PEAW_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM VEE RUBBER ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ Injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan Cefiro […]

Toon Injection/V-Rubber Injection

ชื่อ – นามสกุล สิโรตม์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ Sirot Subpapurt ชื่อเล่น Toon อายุ 32 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Toon Injection ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – V-Rubber Injection ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – pond injection ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – pond injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan […]

เหงือก INJECTION/INJECTION TEAM

ชื่อ – นามสกุล เอกพงษ์ ดีอินทร์ ชื่อเล่น จ็อบ / เหงือก อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน เหงือก_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – หรือใครเป็นผู้ชักชวน เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan cefiro […]

LONG_INJECTION/INJECTION TEAM RUNSTOP

ชื่อ – นามสกุล นฤพล พงษ์ลังกา ชื่อเล่น ลอง อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน LONG_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM RUNSTOP ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4  ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ Injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan Cefiro […]

Golf Injection/Injection

Golf Injection/Injection

ชื่อ – นามสกุล กรกฎ กมลพิลาส ชื่อเล่น Golf อายุ 31 ประวัติการศึกษา ปริณญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Golf Injection ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Injection ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4  ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – Pond & Pay Injection ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – Pond & Pay Injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan […]

ART_INJECTION/ INJECTION TEAM

ชื่อ – นามสกุล กรดนัย พัฒนะพราหมณ์ ชื่อเล่น อาท อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน – ART_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 6 เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan cefiro […]