o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

Kong Overdrive/M150 Strom Yokohama Singha HKS With Overdrive

Kong Overdrive/M150 Strom Yokohama Singha HKS With Overdrive

ชื่อ – นามสกุล วีรชาติ ปิยวรางกูล ชื่อเล่น ก้อง อายุ 31 การศึกษา ปริญญาโท CEO MBA อาชีพ ผู้บริหาร บ.โตโยต้า เอ็มไฟรม์ จำกัด ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Kong Overdrive ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – M150 Strom Yokohama Singha HKS With Overdrive ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 2 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – Drag 9/ Circuit 3 ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – สนุกสนานอยากทดสอบตัวเอง ชักชวนโดย พี่ใหม่ […]

Mos Maxxix /Maxxis Drift Team

Mos Maxxix /Maxxis Drift Team

ชื่อ – นามสกุล นฤเบศร์ สัจปาละ ชื่อเล่น มอส อายุ 28 ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Mos Maxxix ปัจจุบันสังกัดทีม – Maxxis Drift Team ประสพการณ์แข่งขันดริฟ -5 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – เคยแข่ง Drag มาก่อน บวกกับชอบความเร็ว และถูกชักชวน โดย พี่หนึ่ง ราชา ครับ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – พี่ หนี่งราชา รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Nissan Cefiro A31 เครื่องยนต์ RB 26 Turbo T51R F- Con3.3 […]

นคร Big-Cola Goodyear PTT/Big-Cola Goodyear PTT

นคร Big-Cola Goodyear PTT/Big-Cola Goodyear PTT

ชื่อ – นามสกุล นคร โคตระวิวัฒน์ ชื่อเล่น นคร อายุ 30 การศึกษา อาชีพ เจ้าของกิจการเกี่ยวกับยางรถยนต์ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน นคร Big-Cola Goodyear PTT. ปัจจุบันสังกัดทีม – Big-Cola Goodyear PTT ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 9 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น (ปี) – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / ใครเป็นผู้ชักชวน/ ชอบเป็นการส่วนตัว – ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – ฝึกหัดด้วยตัวเอง รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Toyota Soarer เครื่องยนต์ 2JZ GTE Turbo T04Z HKS 600HP + […]

Namza Luckydiva

Namza Luckydiva

ชื่อ – นามสกุล นางสาว จุฑารัตน์ ขาวสอาด ชื่อเล่น น้ำ อายุ 21 การศึกษา สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชพัฏพระนคร อาชีพ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Namza Deestone ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) Lucky Diva ประสพการณ์แข่งขันดริฟ –  8 เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – เกิดจากการได้ชมการแข่งขันดริฟ เพียง 2 รายการ แล้วมาเป็นลูกศิษย์น้ากานต์ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – Karn Fiber รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Nissan Cefiro A31 รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ – รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น […]

OAT Bendix

OAT Bendix

ชื่อ – นามสกุล กุลชาติ หรูวรรธนะ ชื่อเล่น โอ๊ต อายุ 33 การศึกษา ป.ตรี นิเทศศาสตร์ วารศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ป.โท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา อาชีพ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน OAT CDC ปัจจุบันสังกัดทีม – Bendix ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 7 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – Gymkhana 5 ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – Me Myself ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – ME Myself รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Nissan Silvia S13 2JZ-GTE VVTi / […]

POP Big-Cola Goodyear PTT / Big-Cola Goodyear PTT

POP Big-Cola Goodyear PTT / Big-Cola Goodyear PTT

ชื่อ – นามสกุล จตุพล มั่นภัทรพงศ์ ชื่อเล่น ป๊อบ อายุ การศึกษา อาชีพ เจ้าของอู่สี Monster Fixed ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน POP Big-Cola Goodyear PTT. ปัจจุบันสังกัดทีม – Big-Cola Goodyear PTT ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 5 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – ชอบเป็นการส่วนตัว ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Toyota Soarer เครื่องยนต์ 1UZ V8 N/A + Nitrous Oxide รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ – รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ […]

ไว Chang Kumho/Chang Racing Kumho PTT SK II

ไว Chang Kumho/Chang Racing Kumho PTT SK II

ชื่อ – นามสกุล อิทธิพัทธ์ คุวากร ชื่อเล่น ไว อายุ 28 การศึกษา อาชีพ – ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน ไว Chang Kumho ปัจจุบันสังกัดทีม – Chang Racing Kumho PTT SK II ประสพการณ์แข่งขันดริฟ -1 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก และ ศึกษามาตลอดจนได้พี่จุ๊ช่วยฝึกสอนให้ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – จุ๊ Redbull รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Nissan Cefiro A31 วายบอดี้ GT Made to order เครื่องยนต์ […]