o(‧”’‧)o Profile นักแข่งดริฟท์

AEK / BIG CAR Hyper Garage

ชื่อ – นามสกุล  : สุชาติ  ดาทอง

ชื่อเล่น : เอก

อายุ : 28 ปี

ประวัติการศึกษา :

อาชีพ  : อู่ Hyper Garage

ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : Aek Hyper Garage

ปัจจุบันสังกัดทีม  : Bigcar Hyper garage

ประสพการณ์แข่งขันดริฟ : 1  ปี

ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น :

แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : ต๋อง  Redbull

ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ :ต๋อง Redbull

รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : Nissan Cefiro A31 Face off Skyline R34

เครื่องยนต์ SR20  Turbo 06-25G กล่อง Motec

รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ :

รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ:

เป้าหมายในปีนี้ / หรือเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันดริฟ : อยากยืนบนโพเดียมสักครั้ง ………

Comments are closed.