Calendar

Circuit – Toyota Motorsport 2018

กำหนดการแข่งขัน Toyota Motorsport 2018
โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2018

Toyota Motorsport 2018

Toyota_2

  • สนามที่ 1 วันที่ 18 – 20 พ.ค. 61 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ. เชียงใหม่
  • สนามที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61  สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
  • สนามที่ 3 วันที่ 11 – 15 ก.ค. 61 บางแสน สตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี
  • สนามที่ 4 วันที่ 21 – 23 ก.ย. 61 สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต
  • สนามที่ 5 วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 61 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

Update 16-4.2018

Toyota_3

Toyota_1

Comments are closed.