Post Tagged with: "Drift Competiton"

MMAX 2010 สนาม 2 WonderWorld รามอินทรา  #2

MMAX 2010 สนาม 2 WonderWorld รามอินทรา #2

Press conference Drift competition :10.02.2011 #4

Press conference Drift competition :10.02.2011 #4

Mmax ผู้สนับสนุนงาน Drift Competiton อย่างเป็นทางการ

Mmax ผู้สนับสนุนงาน Drift Competiton อย่างเป็นทางการ

Mmax Speed Party เริ่มต้นจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี 2002 โดย ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “Shark Cool Bite Speed” Party ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Mmax Speed Party” ในปี 2003 โดยเป็นการแข่งขันรถยนต์เต็มรูปแบบรายแรก ของประเทศไทย และเป็นรายการที่จัดต่อเนื่องกันยาวนานที่สุด กว่า 8 ปีในปีะเทศไทยในขณะนี้ THE STORY OF “DRIFT” IN THAILAND เริ่มต้นครั้งแรกมีรถเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 12 คัน แต่ในปัจจุบันมีรถ Drift เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คัน และมีนัก Drift มือสมัครเล่นที่เกิดขึ้นกว่า 500 คันในขณะนี้ และประเทศไทย ยังถือว่าเป็นศูนย์กลางของการจัดแข่งขัน Drift ในระดับ Asia ผลของความเจริญเติบโตของงาน ที่ทางเราได้ […]