NEWS

Golf Injection/Injection

Golf Injection/Injection

ชื่อ – นามสกุล กรกฎ กมลพิลาส ชื่อเล่น Golf อายุ 31 ประวัติการศึกษา ปริณญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Golf Injection ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Injection ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4  ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – Pond & Pay Injection ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – Pond & Pay Injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan […]

ART_INJECTION/ INJECTION TEAM

ชื่อ – นามสกุล กรดนัย พัฒนะพราหมณ์ ชื่อเล่น อาท อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน – ART_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 6 เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan cefiro […]

Nos KN Garage Hadhai

Nos KN Garage Hadhai

ชื่อ – นามสกุล นาย ธนพล  จันทรวิวัฒน์ ชื่อเล่น NOS อายุ 24 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน NOS ปัจจุบันสังกัดทีม NOS   KN  Garage HADYAI ประสพการณ์แข่งขันดริฟ 5  เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น 1  ปี  (จิมคาน่า) แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟ ชอบกีฬาเกี่ยวกับความเร็วทุกประเภท ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ –  พี่โอ๊ต RED BULL,และเพื่อนๆที่ร่วมแข่งขัน รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน NISSAN 200SX    เครื่อง 2JZ GTE  TURBO  HKS T04Z  ช่วงล่าง เป็นของ  SKYLINE  เบรคหน้า  […]

TOP__TOP AUTOTIRE

TOP__TOP AUTOTIRE

ชื่อ – นามสกุล: นายศักรินทร์ ภาเสโร ชื่อเล่น: TOP ( ท็อป ) อายุ: 17 ปี ประวัติการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีพ: นักเรียน ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน: TOP…TOP AUTOTIRE ปัจจุบันสังกัดทีม:   TOP AUTOTIRE DRIFT TEAM ( TOP AUTOTIRE + GOODYEAR) ประสบการณ์แข่งขันดริฟ __4_เดือน ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น __1___ (ปี / เดือน) แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน:   เพราะความชอบส่วนตัว และ รักในการขับรถ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ:   พี่ใหม่  TOP AUTOTIRE รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน:  […]

AOX PaPa & MaMa With Top Autotire

AOX PaPa & MaMa With Top Autotire

ชื่อ – นามสกุล:   นายศดิศ ดวงมาศ ชื่อเล่น:   AOX ( อ๊อก ) อายุ:   21 ปี ประวัติการศึกษา:   กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ:   นักศึกษา ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน: AOX PaPa&MaMa With Top Autotire ปัจจุบันสังกัดทีม :   TOP AUTOTIRE DRIFT TEAM ประสบการณ์แข่งขันดริฟ __8 เดือน__ ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น __2 ปี__ แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน:   อยากจะพัฒนาฝีมือในการขับรถ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ:   คุณหมู Showpow และ คุณใหม่ Top autotire รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน: NISSAN CEFIRO […]

MAI__TOP AUTOTIRE

MAI__TOP AUTOTIRE

ชื่อ – นามสกุล:   นายทวีศักดิ์   ศรีสว่าง ชื่อเล่น:   MAI ( ใหม่ ) อายุ:   37 ปี ประวัติการศึกษา:   ปริญญาตรี เอกการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาชีพ:   พนักงานบริษัทฯ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน:  MAI  TOP AUTOTIRE ปัจจุบันสังกัดทีม: TOP AUTOTIRE DRIFT TEAM ( TOP AUTOTIRE + GOODYEAR ประสบการณ์แข่งขันดริฟ __1 ปี ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น __20_ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน: “พัฒนาฝีมือ และ พิสูจน์ตัวเองว่า เราก็ทำได้ เพราะฉะนั้น อย่าเฝ้าดูถูกตัวเองว่า เราทำไม่ได้ ถ้าหากยังไม่ลองทำ” […]

Aek New Folder

Aek New Folder

ชื่อ – นามสกุล อนุวัตร วุฒิศักดิ์ ชื่อเล่น เอก อายุ 28 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Aek New Folder ปัจจุบันสังกัดทีม New Folder ประสพการณ์แข่งขันดริฟ 1  (ปี ) ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น– แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / ใครเป็นผู้ชักชวน/ อยากเป็นนักแข่ง ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ ฝึกหัดด้วยตัวเอง รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน Nissan AR34 เครื่องยนต์ SR20DET รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ ติด 1 ใน 40 งาน Fomula Drift Thailand 2010 รางวัลที่เคยได้รับจากรายการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ดริฟ) – เป้าหมายในปีนี้ […]