NEWS

Toon Injection/V-Rubber Injection

ชื่อ – นามสกุล สิโรตม์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ Sirot Subpapurt ชื่อเล่น Toon อายุ 32 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Toon Injection ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – V-Rubber Injection ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – pond injection ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – pond injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan […]

เหงือก INJECTION/INJECTION TEAM

ชื่อ – นามสกุล เอกพงษ์ ดีอินทร์ ชื่อเล่น จ็อบ / เหงือก อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน เหงือก_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – หรือใครเป็นผู้ชักชวน เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan cefiro […]

LONG_INJECTION/INJECTION TEAM RUNSTOP

ชื่อ – นามสกุล นฤพล พงษ์ลังกา ชื่อเล่น ลอง อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน LONG_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM RUNSTOP ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4  ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ Injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan Cefiro […]

Golf Injection/Injection

Golf Injection/Injection

ชื่อ – นามสกุล กรกฎ กมลพิลาส ชื่อเล่น Golf อายุ 31 ประวัติการศึกษา ปริณญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Golf Injection ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Injection ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4  ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – Pond & Pay Injection ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – Pond & Pay Injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan […]

ART_INJECTION/ INJECTION TEAM

ชื่อ – นามสกุล กรดนัย พัฒนะพราหมณ์ ชื่อเล่น อาท อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน – ART_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 6 เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan cefiro […]

Nos KN Garage Hadhai

Nos KN Garage Hadhai

ชื่อ – นามสกุล นาย ธนพล  จันทรวิวัฒน์ ชื่อเล่น NOS อายุ 24 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน NOS ปัจจุบันสังกัดทีม NOS   KN  Garage HADYAI ประสพการณ์แข่งขันดริฟ 5  เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น 1  ปี  (จิมคาน่า) แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟ ชอบกีฬาเกี่ยวกับความเร็วทุกประเภท ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ –  พี่โอ๊ต RED BULL,และเพื่อนๆที่ร่วมแข่งขัน รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน NISSAN 200SX    เครื่อง 2JZ GTE  TURBO  HKS T04Z  ช่วงล่าง เป็นของ  SKYLINE  เบรคหน้า  […]

TOP__TOP AUTOTIRE

TOP__TOP AUTOTIRE

ชื่อ – นามสกุล: นายศักรินทร์ ภาเสโร ชื่อเล่น: TOP ( ท็อป ) อายุ: 17 ปี ประวัติการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีพ: นักเรียน ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน: TOP…TOP AUTOTIRE ปัจจุบันสังกัดทีม:   TOP AUTOTIRE DRIFT TEAM ( TOP AUTOTIRE + GOODYEAR) ประสบการณ์แข่งขันดริฟ __4_เดือน ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น __1___ (ปี / เดือน) แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน:   เพราะความชอบส่วนตัว และ รักในการขับรถ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ:   พี่ใหม่  TOP AUTOTIRE รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน:  […]