NEWS

หนึ่งราชาแม็ก/Hankook

หนึ่งราชาแม็ก/Hankook

ชื่อ – นามสกุล ชัยยศ ชัยยศบูรณะ ชื่อเล่น หนึ่ง อายุ 38 ประวัติการศึกษา อาชีพ ค้าขาย ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน หนึ่งราชาแม็ก ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) Hankook ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 8ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น -1 ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เห็น ป๊อป ง้วน จั้ม ขับโชว์ที่มาเลเซีย ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – Pop p-Style, ง้วน สาระแน รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Nissan Cefiro 1J รางวัลที่เคยได้รับจากการแข่งขันดริฟ – อันดับ1Vientiane Drift […]

Mose X-Shop/ Hankook

Mose X-Shop/ Hankook

ชื่อ – นามสกุล ธรรมรัตน์ จิตรานุวัฒน์ ชื่อเล่น โมส อายุ ประวัติการศึกษา Business information Technology(ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Mose X-Shop ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) Hankook Gold Swan Plas Co.,ltd ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 6ปี ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – Kokart 2 year แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – อยู่ในสายเลือด ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – ศึกษาเอง & 1 raja mag รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย) […]

ปอนด์ เดชะพล โตยี่งเจริญ / Red Bull Drift Team Thailand

ปอนด์ เดชะพล โตยี่งเจริญ / Red Bull Drift Team Thailand

ชื่อ – นามสกุล นายเดชะพล โตยี่งเจริญ ชื่อเล่น ปอนด์ อายุ 32 ปี ประวัติการศึกษา Master Degree in Japan อาชีพ  นักแข่งรถ, ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน ปอนด์ เดชะพล โตยี่งเจริญ ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Red Bull Drift Team Thailand ประสบการณ์แข่งขันดริฟท์ – 6 ปี ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – 1ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟท์ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – แรงจูงใจเป็นคนชอบรถและความเร็วอยู่แล้ว ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟท์ – รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / […]

M Auttapon PTT/PTT Performa Drift Team

M Auttapon PTT/PTT Performa Drift Team

ชื่อ – นามสกุล : อรรถพล ประกอบของ ชื่อเล่น : M อายุ : ประวัติการศึกษา : อาชีพ : ศิลปิน GMM Grammy ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : M Auttapon PTT ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – PTT Performa Drift Team ประสบการณ์แข่งขันดริฟ – 3 ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – Circuit/ 5 ปี / เดือน แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – ชอบกีฬาความเร็ว ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – […]

Dj dre ptt hankook/Ptt performa drift team hankook

Dj dre ptt hankook/Ptt performa drift team hankook

ชื่อ – นามสกุล   Davide dorigo ชื่อเล่น   DRE อายุ    24 ประวัติการศึกษา   Ramkamhang univercity อาชีพ  dj ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน   Dj dre ptt hankook ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Ptt performa drift team hankook ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 3ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – อยากทำตามความฝัน ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ๆนักแข่งทุกคน รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย) – […]

Pay Injection/Achilles Injection

Pay Injection/Achilles Injection

ชื่อ – นามสกุล กนพิชิต โตยิ่งเจริญ konpichit toyingcharoen ชื่อเล่น เป้ อายุ 30 ประวัติการศึกษา ปริณญาตรี อาชีพ ธุรกิจ ส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Pay Injection ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Achilles Injection ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 5 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – pond injection ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – pond injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – nissan […]

PEAW_INJECTION/INJECTION TEAM VEE RUBBER

PEAW_INJECTION/INJECTION TEAM VEE RUBBER

ชื่อ – นามสกุล ธีระฉัตร บรรจงอักษร ชื่อเล่น เปียว อายุ 30 ประวัติการศึกษา ป ตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน PEAW_INJECTION ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – INJECTION TEAM VEE RUBBER ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 4 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เพื่อนๆในทีม ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – พี่ปอนด์ ,เป้ Injection รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน (ระบุยี่ห้อ-รุ่น / เครื่องยนต์ พร้อมการโมดิฟาย – Nissan Cefiro […]