Event

ประกาศ เลื่อน มอเตอร์โชว์ 2020 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เลื่อนวันการจัดงาน

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 (ครั้งที่ 2)

Motorshow 2020 covid 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ และตามคำสั่งของรัฐบาลให้ระงับการจัดงานแสดงสินค้า และสถานที่ที่จะมีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการ การป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม

แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิม ไปเป็นวันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 และได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานครั้งใหม่ ไปเป็นวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • วัน V.I.P :วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
  • วัน Press Day :วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
  • วันสำหรับประชาชนทั่วไป : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมงาน เวลา 11.00 น. – 22.00 น.

วันธรรมดา เปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00-22.00 น.

สถานที่จัดงาน :อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี

Comments are closed.