BizNews

Ford Driving Skills for Life ภาคเหนือกับ ฟอร์ด เรนเจอร์

ฟอร์ด รณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในภาคเหนือ

จัดกิจกรรม Ford Driving Skills for Life กับ ฟอร์ด เรนเจอร์

ford_dsfl-in-chiang-rai

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด เอฟ นครสวรรค์ และ ฟอร์ด อเมริกันมอเตอร์ส เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรม Ford Driving Skills for Life (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ในภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้สถานการณ์เสมือนจริง

โดยใช้ฟอร์ด เรนเจอร์ รถกระบะพันธุ์แกร่ง ที่โดดเด่นด้วยสมรรถนะยอดเยี่ยมพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ในการอบรมครั้งนี้ ให้แก่ กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดนครสวรรค์และเชียงราย จำนวน 235 คน ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ และสวนอาหารบ้านฮอลแลนด์ จังหวัดเชียงราย

ford_dsfl-in-nakorn-sawan

Comments are closed.