Drift Competition

แจ้งข่าวสำหรับนักดริฟท์ DC2012 สนามที่ 1 พัทยา

เนื่องด้วยการแข่งดริฟท์ DC2012 ในสนามที่ 1 จ.พัทยา เป็นการจัดงานร่วมกับงาน AIR SEA LAND เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

นักดริฟท์ท่านใดที่มีจะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ DC2012 สนามที่ 1 พัทยาในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2555 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล ของท่านเพื่อทำการสลักชื่อลงในเหรียญเกียรติยศ โดยนักดริฟท์ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับทุกคน

กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล (ไทย – อังกฤษ) มาที่ E – Mail : tunespeedteam@gmail.com

Comments are closed.