Calendar

Circuit – Toyota Motorsport 2016

กำหนดการแข่งขัน Toyota Motorsport 2016


กำหนดการแข่งขัน โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2016

Toyota Motorsport 2016

  • สนามที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 59 สวนสาธารณะ สะพานหิน จ.ภูเก็ต
  • สนามที่ 2 วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 59 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา
  • สนามที่ 3 วันที่ 17 – 18 กันยายน 59 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ. เชียงใหม่
  • สนามที่ 4 วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 59 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
  • สนามที่ 5 วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน บางแสน ไทยแลนด์ สปีดเฟสติวัล

Comments are closed.