• สิด ลีทรัพย์สิน KN Racing Shop Hatyai

  สิด ลีทรัพย์สิน KN Racing Shop Hatyai

  ชื่อ – นามสกุล : วิศิษฏ์ อรุโณประโยชน์ ชื่อเล่น :  สิด อายุ : 32 ประวัติการศึกษา : Master of Information Technology (Computer Engineering) , University of Western Sydney, Australia, ปริญญาโท วิศวะคอมพิวเตอร์ UWS Australia ปัจจุบันประกอบอาชีพ : Retail & Wholesale ค้าขาย ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : สิด ลีทรัพย์สิน […]

  continue reading »

   
   
 • Karn Goodyear

  Karn Goodyear

  ชื่อ – นามสกุล นาย ดิสพงษ์ เลี้ยงบำรุง ชื่อเล่น กรานต์ อายุ 39 ปี ประวัติการศึกษา – อาชีพ Karn Fiber ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Karn Goodyear ปัจจุบันสังกัดทีม Goodyear Drift Team ประสบการณ์แข่งขันดริฟท์ 5 ปี ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟท์ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน น้องแพน Overdrive เป็นลูกค้าที่ร้าน ได้ชักชวนมาดริฟท์กันแบบสนุก ๆ ก่อน ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟท์  ซี […]

  continue reading »

   
   
 • บอย / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

  บอย / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

  ชื่อ – นามสกุล นาย นคร จันทรารังษี ชื่อเล่น บอย อายุ 31 ปี ประวัติการศึกษา ม.6 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย (ยางรถยนต์และล้อแม๊ก) ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน บอย คลองเรียน ปัจจุบันสังกัดทีม คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์ สปอนเซอร์….อู่ไก่, Roadstone, P&P Super Wheel, แลคตาซอย, AEO Motorsports , Beltenick Thailand, KT MOTOR ,สงขลา อะควาเรี่ยม ประสบการณ์แข่งขันดริฟท์ 11 เดือน […]

  continue reading »

   
   
 • มิลค์ / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

  มิลค์ / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

  ชื่อ – นามสกุล นาย สุรชัย    สหัสนฤภัยพงษ์ ชื่อเล่น มิลค์ อายุ 33 ปี ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (เต็นท์รถมือสอง หาดใหญ่ KT Motor) ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน มิลค์ คลองเรียน ปัจจุบันสังกัดทีม สังกัดทีม คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์ สปอนเซอร์….อู่ไก่, Roadstone, P&P Super Wheel, แลคตาซอย, AEO Motorsports , Beltenick Thailand, KT MOTOR ,สงขลา อะควาเรี่ยม […]

  continue reading »

   
   
 • เต้ / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

  เต้ / คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์

  ชื่อ – นามสกุล นาย วรยศ  สุวรรณวงศ์ ชื่อเล่น เต้ อายุ 27 ปี ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาชีพ กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา U-MDC ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน เต้ คลองเรียน ปัจจุบันสังกัดทีม สังกัดทีม คลองเรียนแมกไทร์เซ็นเตอร์ สปอนเซอร์  อู่ไก่, Roadstone, P&P Super Wheel, แลคตาซอย, AEO Motorsports , Beltenick Thailand, KT MOTOR ,สงขลา […]

  continue reading »

   
   
 • นุ ทชากร รวมใหม่

  นุ ทชากร รวมใหม่

  ชื่อ – นามสกุล ทชากร  รวมใหม่ ชื่อเล่น นุ อายุ 16 ประวัติการศึกษา มัทยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย ปัจจุบันศึกษาอยูที่ โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน นุ รวมใหม่ ปัจจุบันสังกัดทีม รวมใหม่ยนตการ โคราช ประสพการณ์แข่งขันดริฟท์ 2 (ปี )

  continue reading »

   
   
 • Ju Red bull / Red Bull Drift Team Thailand

  Ju Red bull / Red Bull Drift Team Thailand

  ชื่อ สมชาย อรุณรุ่ง ชื่อเล่น จุ๊ อายุ – การศึกษา อาชีพ บริการ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Ju Red bull ปัจจุบันสังกัดทีม – Red Bull Drift Team Thailand ประสพการณ์แข่งขันดริฟ -9ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ -ชักชวนโดย Pop P-Style ชวนมาขับเล่นสนุก ๆ ที่ BRC(Bangkok Racing Curcuit) ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ -แนะนำโดย POP […]

  continue reading »

   
   
 • Kong Overdrive/M150 Strom Yokohama Singha HKS With Overdrive

  Kong Overdrive/M150 Strom Yokohama Singha HKS With Overdrive

  ชื่อ – นามสกุล วีรชาติ ปิยวรางกูล ชื่อเล่น ก้อง อายุ 31 การศึกษา ปริญญาโท CEO MBA อาชีพ ผู้บริหาร บ.โตโยต้า เอ็มไฟรม์ จำกัด ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Kong Overdrive ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – M150 Strom Yokohama Singha HKS With Overdrive ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 2 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – Drag […]

  continue reading »

   
   
 • Mos Maxxix /Maxxis Drift Team

  Mos Maxxix /Maxxis Drift Team

  ชื่อ – นามสกุล นฤเบศร์ สัจปาละ ชื่อเล่น มอส อายุ 28 ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Mos Maxxix ปัจจุบันสังกัดทีม – Maxxis Drift Team ประสพการณ์แข่งขันดริฟ -5 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – เคยแข่ง Drag มาก่อน บวกกับชอบความเร็ว และถูกชักชวน โดย พี่หนึ่ง ราชา ครับ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – พี่ หนี่งราชา รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – […]

  continue reading »

   
   
 • นคร Big-Cola Goodyear PTT/Big-Cola Goodyear PTT

  นคร Big-Cola Goodyear PTT/Big-Cola Goodyear PTT

  ชื่อ – นามสกุล นคร โคตระวิวัฒน์ ชื่อเล่น นคร อายุ 30 การศึกษา อาชีพ เจ้าของกิจการเกี่ยวกับยางรถยนต์ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน นคร Big-Cola Goodyear PTT. ปัจจุบันสังกัดทีม – Big-Cola Goodyear PTT ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 9 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น (ปี) – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / ใครเป็นผู้ชักชวน/ ชอบเป็นการส่วนตัว – ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – ฝึกหัดด้วยตัวเอง รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – […]

  continue reading »

   
   
 • Namza Luckydiva

  Namza Luckydiva

  ชื่อ – นามสกุล นางสาว จุฑารัตน์ ขาวสอาด ชื่อเล่น น้ำ อายุ 21 การศึกษา สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชพัฏพระนคร อาชีพ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Namza Deestone ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) Lucky Diva ประสพการณ์แข่งขันดริฟ –  8 เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – เกิดจากการได้ชมการแข่งขันดริฟ เพียง 2 รายการ แล้วมาเป็นลูกศิษย์น้ากานต์ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – […]

  continue reading »

   
   
 • OAT Bendix

  OAT Bendix

  ชื่อ – นามสกุล กุลชาติ หรูวรรธนะ ชื่อเล่น โอ๊ต อายุ 33 การศึกษา ป.ตรี นิเทศศาสตร์ วารศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ป.โท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา อาชีพ ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน OAT CDC ปัจจุบันสังกัดทีม – Bendix ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 7 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – Gymkhana 5 ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – Me Myself ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – […]

  continue reading »

   
   
 • POP Big-Cola Goodyear PTT / Big-Cola Goodyear PTT

  POP Big-Cola Goodyear PTT / Big-Cola Goodyear PTT

  ชื่อ – นามสกุล จตุพล มั่นภัทรพงศ์ ชื่อเล่น ป๊อบ อายุ การศึกษา อาชีพ เจ้าของอู่สี Monster Fixed ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน POP Big-Cola Goodyear PTT. ปัจจุบันสังกัดทีม – Big-Cola Goodyear PTT ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 5 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – ชอบเป็นการส่วนตัว ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน – Toyota Soarer เครื่องยนต์ […]

  continue reading »

   
   
 • ไว Chang Kumho/Chang Racing Kumho PTT SK II

  ไว Chang Kumho/Chang Racing Kumho PTT SK II

  ชื่อ – นามสกุล อิทธิพัทธ์ คุวากร ชื่อเล่น ไว อายุ 28 การศึกษา อาชีพ – ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน ไว Chang Kumho ปัจจุบันสังกัดทีม – Chang Racing Kumho PTT SK II ประสพการณ์แข่งขันดริฟ -1 ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก และ ศึกษามาตลอดจนได้พี่จุ๊ช่วยฝึกสอนให้ ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำ – จุ๊ Redbull รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน […]

  continue reading »

   
   
 • กีกี้ ศักดิ์ นานา/Red Bull Drift Team Thailand

  กีกี้ ศักดิ์ นานา/Red Bull Drift Team Thailand

  ชื่อ – นามสกุล นายศักดิ์ นานา ชื่อเล่น กีกี้ อายุ 37 ปี ประวัติการศึกษา – อาชีพ  นักแข่งรถ, ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน กีกี้ ศักดิ์ นานา ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Red Bull Drift Team Thailand ประสบการณ์แข่งขันดริฟท์ – 10 ปี ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแข่งขันดริฟท์ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – […]

  continue reading »

   
   
 • ต๋อง นครินทร์ ธวัชภักดี/ Red Bull Drift Team Thailand

  ต๋อง นครินทร์ ธวัชภักดี/ Red Bull Drift Team Thailand

  ชื่อ – นามสกุล นายนครินทร์ ธวัชภักดี ชื่อเล่น ต๋อง ประวัติการศึกษา – High School : Suankularb Wittayalai Bachelor : Commerce and Accountancy Chulalongkorn University อายุ 27 ปี อาชีพ – นักแข่งรถ, ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน – ต๋อง นครินทร์ ธวัชภักดี ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) – Red Bull […]

  continue reading »

   
   
 • หนึ่งราชาแม็ก/Hankook

  หนึ่งราชาแม็ก/Hankook

  ชื่อ – นามสกุล ชัยยศ ชัยยศบูรณะ ชื่อเล่น หนึ่ง อายุ 38 ประวัติการศึกษา อาชีพ ค้าขาย ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน หนึ่งราชาแม็ก ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) Hankook ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 8ปี ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น -1 ปี แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน – เห็น ป๊อป ง้วน จั้ม ขับโชว์ที่มาเลเซีย ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – Pop p-Style, ง้วน […]

  continue reading »

   
   
 • Mose X-Shop/ Hankook

  Mose X-Shop/ Hankook

  ชื่อ – นามสกุล ธรรมรัตน์ จิตรานุวัฒน์ ชื่อเล่น โมส อายุ ประวัติการศึกษา Business information Technology(ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน Mose X-Shop ปัจจุบันสังกัดทีม (ระบุชื่อทีม หรือ สปอนเซอร์) Hankook Gold Swan Plas Co.,ltd ประสพการณ์แข่งขันดริฟ – 6ปี ประสบการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น – Kokart 2 year แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ – อยู่ในสายเลือด ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ – […]

  continue reading »