BizNews

มิชลิน ชวนประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์

มิชลิน เชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวด

“โครงการสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วเพื่อสังคม”

มิชลิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนนักเรียนสังกัดอาชีวะศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดใน “โครงการสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วเพื่อสังคม” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้เกี่ยวกับยางและการจัดการยางรถที่ใช้แล้ว นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการคิดค้น ออกแบบ สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับชุมชน สังคม

ทั้งนี้โครงการเปิดรับสมัครผลงานรอบประกวดแบบร่าง จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555 นักศึกษาอาชีวะที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.michelin.co.th หรือ www.ver.go.th

 

 

Comments are closed.