BizNews

คืนภาษี รถคันแรก

หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายรถคันแรก พร้อมกับคืนภาษีให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 500,000 คัน หรือเต็มวงเงิน 30,000 ล้านบาทและเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเจอกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ผู้ประกอบการรถยนต์ในบ้านเรา ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามปรกติ ทำให้มียอดค้างส่งมอบจำนวนมาก

 

ซึ่งมีประชาชนหลายรายวิตกกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวถ้าไม่สามารถรับรถได้ทันตามกำหนด ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดไว้ว่าจะคืนเงินภาษีเท่ากับที่จ่ายจริง ในการซื้อรถยนต์คันแรก และจะคืนเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาท

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้กำหนดรายละเอียดในการขอรับสิทธิ์ การคืนภาษีรถยนต์คันแรก ดังนี้ ผู้ซื้อต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่เคยซื้อรถยนต์มาก่อน กำหนดระยะเวลาในการซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ราคารถยนต์ไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 1,500 ซีซี (สำหรับรถกระบะจะไม่จำกัด ซีซี) และเป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น โดยการคืนเงินภาษีรถคันแรก ภาครัฐจะคืนภาษีได้เมื่อครอบครองรถยนต์ไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี โดยจ่ายเป็นเช็คให้ในครั้งเดียว

ขณะที่การคืนเงินภาษีของรถแต่ละรุ่นนั้นก็จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสเปคของรถ และภาษีของรถแต่ละคัน ซึ่งรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขโครงการฯมากที่สุด ก็จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 1 แสนบาท โดยปัจจุบันนี้มีรถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์การคืนเงินภาษีมากถึง 1,921 รุ่น

นอกเหนือจากนี้ ผู้ซื้อรถยนต์ จะต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี ,สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า “หลังจากรัฐบาลออกโครงการรถยนต์ คันแรกให้กับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี และยังได้รับเงินคืนจากรัฐบาลชดเชยให้ 100,000 บาท นั้น ขณะนี้ได้มีประชาชนยื่นเอกสารขอคืนเงินชดเชยประมาณ 6,000 คันแล้ว แต่ขอดูยอดการซื้อรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรก จากนั้นจะเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาต่ออายุโครงการคืนภาษีรถยนต์คันรถคันแรกที่จะสิ้นสุด ภายในปีนี้”

สำหรับแนวทางในการขยายโครงการฯ ออกไป สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจาก 31 ธ.ค. 2555 ออกไปอีก 6 เดือน – 1 ปี ตามความเหมาะสม โดยออกมติครม.ขยายเวลาออกมาอีกหนึ่งฉบับ หรืออาจปรับคำจำกัดความ ผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ จากเดิมที่กำหนดว่าต้องส่งมอบรถยนต์ และโอนทะเบียนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ต้องจองซื้อรถยนต์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 แทน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโครงการรถคันแรก และต้องการทราบว่ารถที่กำลังจะซื้อนั้น อยู่ในเงื่อนไขหรือไม่จะได้รับเงินคืนภาษีเท่าไหร่ โปรดเข้าชมได้ที่ www.excise.go.th หรือโทรสายด่วน 1713 และ 02-243-0525

ที่มา : นสพ.แนวหน้า

Comments are closed.